Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i Musikforeningen www.branderocker.dk

På Hotel Dalgas torsdag d. 31. marts 2016 kl. 19:00 Med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af revisorpåtegnet regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelse for 2 år, på valg til bestyrelse er: Michael Lund Hansen, Jørgen Haahr
  7. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen skriftligt i hænde, senest 7 dage før)
  8. Eventuelt

Foreningens vedtægter kan ses her. Efter generalforsamlingen, vil der være mulighed for hyggeligt samvær, endvidere vil foreningen være vært, ved et mindre traktement.

Venlig hilsen Bestyrelsen